Easy WebbhotellWebbhotellSidbyggareDomännamnBeställInformationKundzonen
 

Starten för egen kontroll börjar här!
Genom vår kontrollpanel EASY Control har du full kontroll över e-postkonton, databaser, loggar, statistik och mycket mer. Logga in nedan så är du igång direkt.

Behöver du lite hjälp på traven finns svar på de flesta frågor bland våra steg-för-steg-guider under OnLine Supporten, eventuella avbrott finner du under drifstatus och du har väl inte missat vår suveräna webmail?
 
 
 

Kundzonen >>

Online Support: guider och svar >>

Kontrollpanelen EASY Control >>

Webmail >>

Driftstatus >>
 
Pågående driftstörningar / arbeten

Inga pågående driftstörningar eller arbeten finns rapporterade.


Planerade arbeten

Inga arbeten finns för närvarande inplanerade.


Historiska driftstörningar

Mer om webbmailen
Inträffade/Påbörjades: 2022-06-13 Avslutades: 2022-06-14 19.30
Formulären här på vår webbplats fungerar för närvarande inte för att logga in mot webbmailen och dess nya version. Du måste surfa till webmail.easywebbhotell.se
 
Webmail svårigheter att logga in
Inträffade/Påbörjades: 2022-06-10 Inträffade/Påbörjas tidAvslutades: ---
Vi har fått indikationer på att vissa användare har problem att logga in på vår webbmail, https://webmail.easywebbhotell.se/, efter uppgraderingen av systemet. I synnerhet IOS/Safari. Om så är fallet, testa att rensa cookies i din webbläsare, speciellt för domänen easywebbhotell.se. Proceduren är lite olika beroende på webbläsare men om du är osäker så sök på Internet hur man gör.
 
Uppgradering webbmail
Inträffade/Påbörjades: 2022-06-06 17.00Avslutades: 2022-06-06 17.30
Förra veckan uppdaterade vi vår webbmail (Roundcube) till version 1.4.13. Efter övervägande tänker vi ta in den allra senaste versionen, vilken är 1.5.2, för att ytterligare öka driftsäkerheten och användarupplevelsen. Det kan hända att du blir autoutloggad under uppgraderingsprocessen.
 
Störning på webbmailtjänsten
Inträffade/Påbörjades: 2022-06-02 19.00Avslutades: 2022-06-03 11.00
Webbmailen baserad på Roundcube drabbades av en störning torsdag kväll. Vi kommer att uppgradera systemet till en nyare version. Vi beklagar det inträffade.
 
Migrering till nya serverhallar
Inträffade/Påbörjades: 2016-02-15 Avslutades: 2016-02-19
Under kommande vecka kommer vi att migrera samtliga egna servrar och kunders VPS:er till den nya primära serverhallen i Stockholm. Sekundärhallen i Kista är sedan ett par veckor redan klar. All migrering sker under full drift i olika etapper och förväntas inte ge någon som helst nertid. Uppdatering 2016-02-15: Migreringen är nu helt slutförd och kunde genomföras utan nertid eller stopp i några tjänster.
 
Planerat nätverksarbete
Inträffade/Påbörjades: 2013-12-02 01:00Avslutades: 2013-12-02 05:00
Natten mot måndag den 2:a december kommer underhållsarbete ske i vår serverhall i Uppsala. Detta kan komma att orsaka korta driftstopp under natten.
 
Problem med ingående e-post på EASYLIN 2
Inträffade/Påbörjades: 2012-01-19 Avslutades: 2012-01-19
Vi har just nu problem med ingående e-post på linux-servern EASYLIN2. Mailen läggs in kö men levereras inte till respektive mailkonton. Vi arbetar tillsammans med tekniker från Parallels, företaget bakom mjukvaran i våra servrar, för att så snabbt som möjligt åtgärda felet. Vi vet för närvarande tyvärr inte när problemet kommer att lösas. Problemet är nu löst och mail som legat i kö börjar nu levereras. Vi fortsätter dock med att undersöka den egentliga orsaken för att förhindra liknande problem i framtiden.
 
Uppgradering Linux-servrar med EASY Sitebuilder
Inträffade/Påbörjades: 2011-11-15 21:00Avslutades: 2011-11-16 14:45
Vi kommer under natten mot onsdag att uppgradera kontrollpanel och sidbyggare på våra linux-system. Hemsidor och mail kommer att fungera som vanligt med undantag för enstaka mycket korta stopp. Dock kommer åtkomsten till kontrollpanelen och sidbyggaren att vara låst fram tills dess att alla uppgradering är klara framåt eftermiddagen. Uppdatering 14:45 Uppgraderingarna är nu helt klara. Uppdatering av OnLine-supporten kommer att påbörjas under nästa vecka.
 
Problem med inkommande e-post
Inträffade/Påbörjades: 2011-11-15 00:15Avslutades: 2011-11-15 02:15
Vi har problem med vårt anti-spam-filter som i princip alla våra kunders e-post passerar genom innan de hamnar i respektive e-postkonto. Inkommande e-post köas upp på de sändande mailservrarna och levereras sedan med fördröjning efter att våra system fungerar igen. Tekniker från SpamExperts arbetar på problemet och vi hoppas att snabbt vara igång igen. Uppdatering 02:15 Vi har tillfälligt lett om mailen via två andra servrar och allt fungerar nu. Träffsäkerheten på SPAM är dock inte lika hög på dessa och tills vidare kan du därför uppleva mer skräpmail än vanligt. Så fort vår ordinarie SPAM-filter fungerar leder vi om mailen så att den filtreras genom detta igen. Uppdatering 10.00 Problemet är nu löst och all mail tar den vanliga vägen genom vårt ordinarie SPAM-filter. SpamExperts tekniker arbetar nu på att hitta orsaken till att problemet uppstod.
 
Prtoblem med Sitebuilder på EASYLIN1
Inträffade/Påbörjades: 2011-10-24 12:00Avslutades: 2011-10-24 22:00
Det går just nu inte att nå sidbyggaren EASY Sitebuilder för de kunder som ligger på server EASYLIN1 hos oss. Vi arbetar på problemet och hoppas kunna ha rättat till det under eftermiddagen. Uppdatering 22:00 Problemet tog mycket längre tid att lösa än vad som först uppskattades, men nu fungerar EASY Sitebuilder som vanligt på den berörda servern. Vi beklagar verkligen det inträffade och tackar för ert tålamod och förståelse.
 
Problem med Windows-server EASYWIN1
Inträffade/Påbörjades: 2011-10-12 Avslutades:
En uppgradering av mjukvara på EASYWIN1 har inte gått enligt plan och vi arbetar med att lösa problemet.
 
Problem på EASYLIN2/EASYWIN1
Inträffade/Påbörjades: 2010-08-31 Avslutades: 2010-08-31 08:20
Två av varandra oberoende problem gjorde att det inte gick att nå tjänster på två av våra webbhotell-servrar. Problemen är lösta och vi arbetar nu på att mer exakt försöka se vad som gick fel och hur vi kan förhindra samma problem från att uppstå igen.
 
Byte av serverhall
Inträffade/Påbörjades: 2009-10-14 23.00Avslutades: 2009-10-15 02.55
Vi kommer under natten att fysiskt byta placering av våra servrar och system och flytta till en ny serverhall. Detta kommer att innebära ett driftstopp på ca 3 timmar med start 22.30. Uppdatering 03.00: Flytten har gått som planerat med undantag att de sista tjänsterna startades upp cirka en timme efter plan. Samtliga servrar och utrustning står nu placerat i vår nya serverhall och vi kommer därför att kunna erbjuda en ännu bättre upptid och drift framöver.
 
Stora problem i .SE-zonen
Inträffade/Påbörjades: 2009-10-12 22.00Avslutades: 2009-10-12
.SE som hanterar den s.k. zonen för alla svenska domännamn som slutar på .SE gjorde under kvällen ett planerat underhållsarbete. Något gick snett hos dem och alla svenska .SE-domäner blev onåbara. Felet rättades till inom 20 minuter av dem men det kan fortfarande vara problem med att nå sidor p.g.a. att internetleverantörer så som Telia och BredBanksbolaget har felaktig information som ännu inte hunnit uppdaterats. Felet låg helt utanför vår kontroll och drabbade samtliga .SE-domäner i Sverige, inte bara EASY Webbhotells kunder.

Mer om detta i Media:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/stora-internetproblem-for-sverige-1.972918
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5948209.ab
 
Problem med stadsnätet
Inträffade/Påbörjades: 2009-05-19 Avslutades: 2009-05-19 10:10
Det lokala stadsnätet som vår fiberanslutning passerar uppdaterade under natten sina system. Efter det har det under morgonen uppstått sporadiska problem till och från men dessa är nu lösta och allting fungerar som det ska.
 
Uppgradering av Sitebuilder
Inträffade/Påbörjades: 2009-03-17 22:00Avslutades: 2009-03-17 24:00
Under kvällen kommer vi att uppgradera EASY Sitebuilder till senaste tillgängliga version 4.5 som framförallt korrigerar ett flertal buggar och innehåller förbättringar av mjukvaran. Uppdateringen är klar och gick som planerat.
 
Omfattande serverbyten på linux-sidan
Inträffade/Påbörjades: 2009-02-06 21:00Avslutades: 2009-02-07 -
På kvällen fredagen den 6:e februari kommer vi att påbörja en omfattande migrering av linuxkunder till nya servrar i vår virtualla infrastuktur. Hela bytet beräknas ta upp mot 12 timmar och under natten kommer det att vara problem till och från att nå sidorna. Informationen kommer att uppdateras under och efter arbetet. Uppdatering 2009-02-07. Migreringen har gått mycket bra men blev av flera orsaker rejält utdraget vilket orsakade mer nertid än planerat. Vi beklagar detta men nu när allt är klart har vi en flexibel och mycket snabbare och stabilare plattform. Vi vill också passa på att tacka för ert tålamod ang. detta.
 
Problem i nätet
Inträffade/Påbörjades: 2008-12-30 17:36Avslutades: 2008-12-30 19:00
Ett fel i nätet gjorde att det var problem att nå olika tjänster. Felet är löst och allting flyter på som vanligt.
 
Problem med anslutning
Inträffade/Påbörjades: 2008-11-03 Avslutades: 2008-11-03
Under lördagseftermiddagen och kvällen har det tidsvis varit problem med vår internetaccess. Problemen berodde på ett större fel ute i stadsnätet och var inget som vi kunde påverka. Felet ska vara avhjälpt och vi väntar på närmare detaljer om vad det berodde på.
 
Virtualisering av EASYWIN1
Inträffade/Påbörjades: 2008-10-11 22:00Avslutades: 2008-10-12 03:00
Under kvällen/natten mot söndag kommer vi att virtualisera en av våra Windows-baserad servrar, EASYWIN1. Detta kommer att leda till ca två timmars nertid för kunder på denna. Arbetet klart 01:45
 
Problem med SItebuilder
Inträffade/Påbörjades: 2008-10-06 13:00Avslutades: 2008-10-06 14:10
Vi har just nu problem med sidbyggaren EASY Sitebuilder och jobbar på att lösa problemet. Problemet löstes ca 14:10 och berodde på en teknisk begränsning i serverns konfiguration.
 
Uppgradering av webmailen
Inträffade/Påbörjades: 2008-09-05 08:00Avslutades: 2008-09-05 08:05
Under morgonen kommer webmailen att uppgraderas till en nyare version. Bland annat är den nya versionen kompatibel med webbläsaren Firefox 3 där det tigare varit en del problem.
 
Kommande uppgradering av linux-servrarna
Inträffade/Påbörjades: 2008-08-15 Avslutades: -
Under sensommaren kommer vi att flytta över samtliga linux-kunder till nya servrar för att ge bättre stabilitet och ännu snabbare accesser. Vi kommer därför göra en del tester den närmsta tiden för att säkerställa att den riktiga överflytten går smidigt när det är dags. Ingen nertid ska drabba servrarna men möjligen kan belastningen bli en aning högre än normalt. De nya servrarna har fyra eller åtta XEON-processorkärnor, upp till 32GB RAM-minne och 10.000-varvs snabba hårddiskar konfigurerade i RAID 0+1 eller RAID 5.
 
Problem med elförsörjningen
Inträffade/Påbörjades: 2008-07-31 16:00Avslutades: 2008-07-31 17:00
Ett elfel slog ut stora delar av vår serverhall och det tog relativt lång tid att lokalisera och åtgärda tyvärr. Problemet är nu avhjälpt och allt ska fungera som vanligt. Vi beklagar det inträffade.
 
Låg hastighet mot Telias nät
Inträffade/Påbörjades: - Avslutades: 2008-06-10
Senaste tiden har en del kunder rapporterat att de haft dålig hastighet där den gemensamma nänaren var att samtliga satt uppkopplade via Telias nät. Trafiken har nu routrats om av vår bandbreddsleverantör och hastigheten till Telias bredbandsnät är kraftigt förbättrad och matchar vår kapacitet.
 
Driftstörning Fiberlina
Inträffade/Påbörjades: 2008-04-30 04:30Avslutades: 2008-04-30 07:00
Vi har problem med vår huvudlina. Felsökning pågår av ISP.
 
Uppgradering i nätet
Inträffade/Påbörjades: 2008-04-29 04:30Avslutades: 2008-04-29 08:00
Stadsnätet kommer att uppgradera utrustning i nätet och räknar med ett par korta driftstopp tidigt under natten/morgonen mot tisdagen.
 
Oplancerat driftstopp i serverhallen
Inträffade/Påbörjades: 2008-04-16 07:08Avslutades: 2008-04-16 07:46
Vissa delar av serverhallen slogs ut p.g.a. elfel och med tekniker på plats kunde vi rätt så snabbt få igång alla system igen. Mer felsökning kommer att göras under veckan för att förhindra att någonting liknande händer igen.
 
Uppgradering av EASY Sitebuilder
Inträffade/Påbörjades: 2008-03-01 Avslutades: 2008-03-02
Vi kommer under helgen att uppgradera sidbyggaren EASY Sitebuilder till version 4.1 som innehåller såväl buggfixar (främst för eButiken) samt en del nya funktioner. Vi har kört lyckade uppgraderingar i testmiljö och räknar därför inte med några större problem. Total nertid för sidbyggaren beräknas till max 45 minuter. Detta påverkar bara sidbyggaren, inte publicerade sidor, e-post eller liknande och besökare kommer inte att märka av någon nertid på din hemisda.
 
Uppgradering av webmailen
Inträffade/Påbörjades: 2008-02-29 14:45Avslutades: 2008-02-29 14:50
Vi har under dagen förberett för en uppdatering av vår webmail, som slutligen utfördes utan problem senare under eftermiddagen. Vi kör nu den senaste versionen där många mindre buggar och problem har rättats till.
 
.NET Framework 3.5
Inträffade/Påbörjades: 2008-01-24 02:00Avslutades: 2008-01-24 02:30
Vi kommer att uppgradera .NET Framework (ASP.NET) till senast släppta version 3.5 under natten. Tidigare testinstallationer har gått bra och vi räknar inte med några problem eller netid p.g.a. detta. Samtliga Windows-servrar uppdateras samtidigt.
 
Åtkomst till Sitebuilder
Inträffade/Påbörjades: 2008-01-10 12:00Avslutades: 2008-01-11 12:00
Efter en uppdatering kan vissa kunder ha problem med att logga in till EASY Sitebuilder och redigera sin hemsida. Det påverkar dock inte åtkomsten till din hemsida på Internet, det är endast inloggningen till EASY Sitebuilder genom vår KontrollPanel som för tillfället inte fungerar. Vi arbetar på att lösa problemet så fort som möjligt. Uppdatering 2008-01-11 12:00: Problemet är nu löst och det är bara att klicka på ikonen EASY Sitebuilder på KontrollPanelen precis som tidigare.
 
Uppgradering av kapacitet
Inträffade/Påbörjades: 2007-11-20 Avslutades: 2007-11-20
EASY Webbhotell växer så det knakar och för att klara anstormningen av nya kunder har därför utökad kapacitet beställts av vår nätoperatör och kommer att kunna tas i bruk inom ca 2 veckor. I samband med detta kan en kortare störning uppstå vilket givetvis är planerat till nattetid för minsta möjliga påverkan på våra tjänster.
 
Bahnhof Planjobb Uppsala
Inträffade/Påbörjades: 2007-09-08 03:10Avslutades: 2007-09-08 03:25
Bahnhof kommer att uppgradera en core-router i Uppsala natten till den 7 September 2007. En mindre driftstörning kommer att ske någon gång mellan 00:00-07:00
 
Uppgradering av minne på samtliga LINUX-servrar
Inträffade/Påbörjades: 2007-08-28 04:00Avslutades: 2007-08-28 06:00
Natten mot tisdag kommer vi att uppgradera minnet på samtliga linux-maskiner. Slutligt totalminne varierar men kommer på de flesta maskiner att hamna på mellan 2 till 8GB.